De oogst ìs groot…..

Wat een geweldige middag beleefden we weer in Rotterdam Oost, met het RET, het Rotterdams Evangelisatie team, samengesteld uit mensen uit verschillende kerken, niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit Strijen, Delft. Lopik en Dordrecht. Opnieuw konden we een recordoogst noteren!
Vooraf hadden de teamleiders vergaderd hoe de mensen, inmiddels al meer dan 600, die hun leven aan Jezus gegeven hebben het beste kunnen discipelen. We willen graag samenwerken met de gevestigde kerken, zoals we dat al doen met Kom en Zie en de Schutse, waar allebei in september een Alpha cursus start, bij de een in de ochtend en bijdrage de ander ’s avonds. De evangelisten houden nu zelf contact met de bekeerlingen om hen uit te nodigen en eventueel te begeleiden.
We gingen weer in 4 teams op pad, met in totaal 20 mensen:

De ploeg van de Goudse Rijweg, olv Mirjam Refos, ze schrijft:
Wat opvallend was en ik/wij nog nooit meegemaakt hadden is dat een jonge moslim herhaaldelijk zei dat hij gelooft dat JEZUS de ZOON van GOD is. Toch wilde hij HEM niet in zijn hart vragen. Voor doof oor gebeden, kon beter horen.Jongen, (16 jr.) Nam Jezus aan en vrouw van 35 jr. 2 meisjes van 14 jaar namen Jezus aan. Zelfs 2 stadswachten op scooters namen Jezus aan.

Enz. Enz. Veel genezingen van rugpijn en aangroei van ongelijke benen en veel gezaaid en geoogst. 18 personen vroegen Jezus in hun hart.

Het team van de Frits Ruysstraat had het aanmerkelijk drukker dan de vorige keren, mensen stonden ook hier soms in de rij en wachten geduldig op hun beurt. Zoals Grace, 81 jaar oud en nog steeds denkend de hemel te moeten verdienen. Haar de betekenis van haar naam uitgelegd (Grace =genade) waarna ze de Here Jezus uitnodigde. Of die twee jonge vriendinnen, ze zagen hun benen aangroeien, wat heel bijzonder voor hen was. Ook zij namen de Heer aan en stuurden vervolgens hun broertjes naar ons toe. Zij moesten even wachten, want alle stoelen waren bezet, maar toen zij op de stoel plaatsnamen, zagende het wonder en nodigden Jezus uit. Een moslima werd genezen van Astma.

Een lieve zuster uit de basisgemeente werd genezen van de ziekte van Menière, ze kwam later nog eens terug en getuigde ervan tegen de andere teamleden.
Zie hier de video: http://youtu.be/AzlTOSBFTkY
Later zegt haar zoon op Facebook: ‘Hoi Arie De Paauw ik ben nu bij mijn moeder en ze is echt compleet genezen, geen duizeligheid, meer loopt kaarsrecht , geen oor en kaak pijn meer het is echt een wonder van de heer halleluja! !!!!!!! !! En compleet blijmoedig zingend door het huis ik weet niet wat ik meemaak en dat na jarenlange depressies. halleluja God is groot en goed gby all!!!!!!!!!!!!!!’
Karin, die eigenlijk boeddhist was, maar Jezus had aangenomen, zag dat en wilde nu ook op de stoel. Jezus genas haar knieën.

En zo ging het maar door, totaal 7 mensen nodigden Jezus uit in hun hart, op die plek

Ook op de Groene Passage liep het geweldig. Corrie van Driel schrijft:
Margreet heeft 1 mantot de Heer geleid. De man die Jezus aannam zou het fijn vinden als Margreet
nog eens contact met hem opnam. Een andere man wilde Jezus wel aannemen maar vond het wat vreemd
en het werd hem wat, te veel. Margreet raadde hem aan zijn Bijbel open op tafel te leggen zodat hij er toch in zou gaan lezen.
Arnold heeft veel gesprekken gehad, dus veel mogen zaaien. Zelf heb ik 5 zielen tot de Heer mogen leiden:
1e: 2 Surinaamse zusjes die allebei de Heer aannamen en die gebed vroegen voor hun tante die een borstoperatie gehad heeft vanwege borstkanker.
Ik heb gebeden dat er geen uitzaaiingen zullen zijn en ik heb de ziekte weggestuurd ie gezondheid geclaimd in Jezus Naam.
2e: Een Turks meisje van moslim afkomst, zij nam Jezus aan na het gebed te hebben gebeden ! Ze was zichtbaar blij, maar wel een beetje bang van wat haar broer ervan zou vinden. Ik heb ook voor haar broer gebeden en voor herstel van de relatie met haar moeder.
3e: Een Italiaanse jongeman die het zondaars gebed bad (in het Engels). Later twijfelde hij weer, maar hij heeft het zondaars gebed gebeden dus Jezus aangenomen.
4e: Zondaars gebed gebeden met een (donkere) jongeman. Hij had te veel haast om gegevens op te nemen. Maar hij zal terugkomen, evenals nog een andere jongeman die ook vandaag geen tijd had. Ook hij zal volgende week terugkomen.
Verder nog gesprek gehad met moslima. Dit werd discussie over de drieëenheid van God en het Zoonschap van Jezus. Heb ik afgekapt en haar gezegd dat ik voor haar zal bidden.

Tot slot het verslag van Jan en Janneke van het Bushokjes team:

Ingrid en Janneke spraken met een Arabische meneer. Hij sprak weinig Nederlands, maar ook bijna geen Engels. Toch nam hij heel graag een Engels boekje aan, dat hij thuis op de computer wilde vertalen.
Ingrid leidde verder een moslim jongen van 17 jaar tot Jezus. Ook een meneer uit Pakistan, die in ‘Kom en Zie’ komt. Hij wist niet zeker of hij naar de hemel ging. Alles werd uitgelegd en samen werd het zondaarsgebed gebeden. Deze man beloofde om thuis met zijn gezinsleden te bidden en hen tot Jezus te leiden.
Verder werd er een man tot Jezus geleid, die voor drie weken in Nederland verbleef, waarna hij naar Engeland zou terugkeren. Hij sprak echter wel Nederlands. Er wordt door Ingrid met hem contact onderhouden via ‘WhatsApp’.
Er kwamen in totaal 12 mensen tot Jezus, waaronder 2 Moslima’s en 1 Moslim.
Tot slot kwam er een Gereformeerd meisje tot Jezus, waarbij een beenlengte verschil van1,5 cm werd opgeheven.
Het was weer een super middag voor Gods Koninkrijk.

Dat was het zeker, na een hertelling bleven er 49 mensen hun hart aan de Here Jezus te hebben gegeven! 49=7×7 een dubbele volheid. Mocht je er nog aan twijfelen, wat Jezus zegt in Mat.9:37-38 is waar: de oogst ìs groot en met arbeiders haal je een grotere oogst binnen, mits je effectief te werk gaat! Hem alleen zij de dank en eer!

Met vriendelijke groet,St. Arbeiders in de Oogst
www.arbeidersindeoogst.nl

Arie de Paauw

Curaçao

Zaterdag de 25ste Juli hebben we bij Bon Bini supermarket gestaan.
We hadden beter verwacht, wel drie mensen hun leven aan de Heer gegeven en een dame met nek klachten werdt genezen. Ook baden we nog met een paar dames die het moeilijk hadden.
Maar prijs de Heer voor wat Hij heeft gedaan!

Hier wat foto’s van de middag!

foto van Tracy de Jong.
foto van Tracy de Jong.

PRAYERSTATION, ROTTERDAM

Door Mirjam Refos
Carnaval werd afgelast, regen, sterke wind….en toch mochten we zaaien en oogsten en gingen wij wel de straat op.
Ongeveer 6 Personen deden een eerste stap naar Jezus d.m.v. oprecht zondaarsgebed. En 4 personen wilden wel uitgenodigd worden voor de nieuwe alpha-cursus. Een zr sorak met een man, die zo open stond dat Paulus hem kon bellen en met afsprak hem te ontmoeten bij Centraal Station. Hij kwam en nam nog 2 personen mee en ze gingen met Paulus mee naar de gemeente vanmorgen. Daar ging een en ander mis met opvang en ze gingen tijdensde preek alle drie naar buiten. Ik achter ze aan. 1 huilde uit op mn schouder en bleek dat ze alle drie dakloos waren, 2 wilden echt een ander leven, hadden ze ook tegen mn zoon gezegd. Toen op de stoep verder gegaan die 1 zei : Ik heb zoveel criminele dingen gedaan. Met nog drank in zijn bloed vroeg hij Jezus om vergeving van zijn zonden en ging zelf verder Jezus HELP mij met enz. Enz. onder tranen. Ook de andere 2 in kringetje hand in hand vroegen om vergeving en Jezus in hun hart. De 2 willen nog een keer naar de gemeente komen zonder de man die alcohol gedronken had en met fles onder trui gemeente in was gegaan, die zich zo wanhopig verloren voelde in dit leven en daarom waarschijnlijk naar de fles gegrepen had en ook nog eens niet goed begrepen werd bij binnenkomst tijdens in d er gemeente zijn. Wij houden contact met ze.
Een man uit Angola stopte op zn 6 e jaar met naar kerk gaan en geloof. Zag na gesprek toch wel in dat hij wel weer het geloof op wilde pakken en nieuwe start met Jezus maken. Hij bad oprecht zondaarsgebed.
Een zoon van een wijlen surinaamse voorganger had zich 10 jaar geleden laten dopen en ging heel nu en dan naar Kom en Zie. Ook hij beleed en vroeg Jezus opnieuw in zijn hart. 2 Sur.Jongens zagen ook dat ze vergeving nodig hadden en deden eerste stap naar Jezus.
Voor 3 Syrische moslim (a)s mocht ik bidden, tien ze Jezus Naam hoorden kregen ze plotseling haast masr gebed was al klaar. Ze bedankten vriendelijk en ik gaf ze foldertje mee.
Een ned. Oma die uit Limburg kwam voor het Carnaval en haar dochter en kleinkind geloofden niet in God, toch mocht ik voor ze bidden.
Voor 1″moslim met moslima mocht ik ook voor bidden en hen foldertje meegeven. Als laatste een moslim-jongeman, in Betlehem geboren waar moslims en christenen vreedzaam en vriendelijk met elkaar omgaan. Hij heeft asiel aangevraagd hier voor politieke redenen. Hij gaat niet naar moskee hier en ik vroeg hrm of hij geen zin had een keer naar een kerk te komen. Dat wilde hij wel. Ik : Morgenochtend ? Ik kon hem bellen ’s avonds maar was in gesprek of nam niet op. Zal hem komende werk nog keer bellen misschien uitnodigen bij ons thuis .
Er werd veeel gezaaid door de groep. Het groepje uit Capelle a/d IJssel, die vorige maand bij Luchtmacht (bidden binnen) ging deze keer ook naar West-Kruiskade en kwamen met enthousiast..verhalen en bijzondere onmoetingen en gesprekken..NAT ..door de regen..terug en willen dit zeker in hun woonplaats gaan doen.
Veeel gezaaid door een ieder van ons. Dank en eer aan U HEER JEZUS..

foto van Mirjam Refos.
foto van Mirjam Refos.
foto van Mirjam Refos.
foto van Mirjam Refos.

Ingrid

Nieuwsoverzicht

Ingrid van Swieten

1 uur ·

Ben een korte tijd voor mijn buren aan het bidden via boekje: Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen. Afgelopen vrijdagochtend vroeg, word ik uit m’n bed gebeld, een buurvrouw voor m’n deur in ochtendjas, blote voeten, in tranen. Ze is nog nooit bij mij geweest. Ik laat haar binnen en troost haar. Ze heeft veel pijn en is bang. Ik ervaar diepe intense vrede van God en weet dat het goed komt. Ik vraag: mag ik voor je bidden, ze zegt ja. Ik leg handen op en bid, en de Here Jezus geneest haar pijn, alle pijn weg!! HALLELUJA!! Ze blijft bij me, neemt ’s middags heel bewust de Here Jezus Christus aan in haar hart. Ze voelt zo de aanwezigheid van God, ze wil niet naar huis. Ik zeg: nou, dan blijf je slapen. Ze is blijven slapen. Zaterdag naar huis gegaan. Ze leest nu in de Bijbel. Gisteravond is ze weer gekomen om te bidden. Ze heeft de Heilige Geest en de liefde van Jezus ervaren. Dank U Vader, dank U Here Jezus!!! Ze komt straks weer bidden, halleluja!!! Feest in de hemel!!!

Ontmoeting

door Mirjam Refos:

……..ONTMOETING……
Zaterdagavond….na Bigi Verjari Feest 65 jr. van Muriel Scheuer, zat er een meneer achter me, was met stok binnengekomen.
Om 22.00 u, toen hij wegging met z’n vrouw vroeg ik hem buiten : Meneer heeft U pijn aan Uw been ? Hij : Ja mijn knie en voet, ik heb een hersenbloeding gehad. Ik: Mag ik voor u bidden ? Hij : Ja.
Na gebed was de pijn weg. Hij zei in zijn dat in zijn eigen taal, zwaaide met zijn hand en hoe hij ervaarde hoe de pijn er uitging. Zijn vrouw vertaalde dat voor mij. Ze bedankten me hartelijk en ik zei dat Jezus dat gedaan had. Dat Hij dat vroeger deed en nu n o g steeds doet door gelovigen. En ik ben blij en dank Jezus dat de meneer geen pijn meer heeft.

Zaltbommel

Fijne dienst in Zaltbommel.

Preek is hier te beluisteren, c.q. Te downloaden:

http://www.kerkmetpassie.nl/…/phoc…/20150726-ArieDePaauw.mp3

Na de dienst kwam een jongeman naar voren die zijn leven aan Jezus wilde geven. Hij beefde helemaal, maar nadat hij Jezus in zijn hart gevraagd, en die dus gekomen was, was hij rustig.
Een man had al 30 jaar last van zijn rug. Nadat zijn benen gelijk kwamen had de pijn benen gemaakt😉 Een jongetje had 1,8 cm beenlengteverschil, kwam gelijk. Ook bij een dame, met restless legs, kwamen ze gelijk. Verboden om nog rusteloos te zijn. Een man had hernia en regelmatig last, pijn verdween nadat adem en benen gelijk kwamen. Een andere zuster ervoer duidelijk minder pijn, bijna weg. God is groot!

Bijzondere dag met genezingen en reddingen -22-7-15

image1.JPGimageWoensdag 22 juli was weer een bijzondere dag in Rotterdam, maar zijn alle dagen waar we eropuit trekken dat niet? Met on totaal 16 man gingen we de straat op. Opnieuw een nieuw lid die we konden kickstarten: Sharon Scott. We konden haar benen verlengen en haar ‘tot Jezus leiden’ in het rollenspel. Tijdens de voorbereidingen kwamen er twee mensen binnen, die vaker in de Bron komen en daar koffie krijgen. De man wit zich al gered en was ook al volwassen gedoopt, Rita, van Belgische oorsprong wist dat ze naar de hemel zou gaan, omdat ze katholiek was. We konden haar, middels het script van het hart tot Jezus leiden!

Toen gingen we op pad, wederom in 4 groepen:

De groep van de Frits Ruysstraat werd versterkt met arthur Eyongo, van het Levende Brood uit Dordrecht, die helaas na een uurtje al weer weg moest. We bezochten de New Age winkel, waar we nieuwe kaartjes achterlieten. Aan die kant van de straat was het erg rustig, zodat we na een uurtje de netten aan de andere kant uitwierpen. Daar is het wat drukker. We konden zes mensen tot Jezus leiden. We werden erg geconfronteerd met afgoderij. Iemand bleef bij de goden van zijn voorouders. Iemand anders vertelde dat zij haar kindje aan een demon had opgedragen. Marianne kon voor haar bidden. Van tante Josien hadden we mooie lucifersdoosjes gekregen, waarin een schelpje zit, waarin een parel is vastgeplakt. We konden er twee aan dames uitdelen, die ernstig beschadigd waren, met de boodschap dat we waardevol zijn in Gods ogen. Ze waren ontroerd.
image3.JPG
De Groene Passage meldt, middels Corrie:
Vandaag mocht ik een Jood, twee moslims, een Griek en een oude man tot de Heer leiden. De Joodse man zag dat ik een menorah-hanger aan mijn ketting droeg ! Hij reageerde daarop en tot mijn verrassing zei hij dat hij Joods was, waarop ik mij verootmoedigde en hem mijn verontschuldigingen aanbood voor wat het Joodse Volk aangedaan is in de oorlog en door de hele diaspora heen door de kerken door alle eeuwen heen ! Ik zei hem dat hij één van Gods Chosen People is en dat God een Plan heeft met Zijn Volk ! Dit vond hij allemaal heel goed om te horen en ik mocht met hem het Zondaarsgebed bidden en hem tot Jezus leiden in het Engels. Hij woont op Haïti. Morgen vertrekt hij naar Amerika.
Ik mocht een moslim samen met zijn zoon tot Jezus leiden. Samen baden zij het zondaarsgebed. De vader was diep onder de indruk van wat er in de koran staat over Jezus, hoe de Ruach haKodesh (Heilige Geest) Jezus in de moederschoot ‘geblazen’ heeft, (zoals het ongeveer in de koran staat). Dit heeft hem aan het denken gezet, dat hier meer aan de hand is dan dat Jezus alleen maar een profeet is. Ik heb hem aangeraden hierover in de Bijbel te gaan lezen ( wat hij al eens deed samen met een vriend van hem). Ik heb ze uitgenodigd voor Kom en Zie. Samen met zijn zoon mocht ik hem tot Jezus leiden. Ze waren zichtbaar blij en bedankten mij voor het fijne gesprek. De Griekse man was traditioneel orthodox, ook hem mocht ik tot Jezus leiden. Ook hij was duidelijk aangeraakt en blij. De oude man wilde graag discussiëren, maar uiteindelijk bad hij het zondaarsgebed mee. Hij was zichtbaar aangeraakt. Bij allen gebruikte ik het script van het hart. De anderen, Yvonne en Rob hebben ook nog een mevrouw tot Jezus geleid en gezaaid.

Hierbij het verslag van het bushokje op woensdag 22 juli, door Janneke van Doodewaard

Er kwamen 8 mensen tot Jezus. In het zicht van het bushokje zat een vriendelijke man op een bankje. Ingrid ging naast hem zitten en leidde hem tot Jezus.
Bij het bushokje aangekomen kwamen er al gauw mensen langs, die open stonden voor het evangelie. Zo kwamen een tante en nicht tot Jezus. De nicht was erg enthousiast, omdat een neef haar net via de telefoon een filmpje over Jezus had gestuurd met de vraag of zij een ontmoeting met Jezus zou willen.
Later kwamen een dochter en vader apart van elkaar tot geloof. Ook enige tijd later een echtpaar, die in de kerk kwamen.
Velen beloofden naar Kom en Zie te komen. Daarbij was gastvrouw Isabel een goede hulp om mensen over de drempel te krijgen.
Ook werd er nog een vrouw op een bankje tot Jezus geleid.
Al met al weer een rijke oogst voor het Koninkrijk van onze Heer.

Last but not least het verslag van de groep bij de Goudse singel:
Daniel Oostendorp vertelt: Er zijn veel dingen gebeurd vandaag. Wat er uit sprong was dat een mevrouw in Scootmobiel werd genezen van artrose en rugpijn. Zonder pijn kon ze bewegen en nam Jezus aan. Zie hier de video: http://youtu.be/m6pMEjc6vw0
God genas knie, schouder, arm en allergie van marokkaanse man.
Rugpijn genas, bij vriendin groeide been aan. Voor jongen 12 jr. Kreeg ik Woord van Kennis.Hij nam Jezus aan. Veel genezingen en 6 personen namen Jezus aan.

Mirjam vertelt: Weer 2 jonge mensen gaven hart aan Jezus en heb ze uitgenodigd voor POWER Jeugddienst in Spijkenisse. Bij een nederlandse mevrouw groeide har been aan en ze nam Jezus aan. Orthodoxe christen (Eritrea) genas van rugpijn en nam Jezus aan.
Jonge Surinaamse vrouw had al 6 jaar pijn in haar rug en schouders vanwege rugwervel en er was bij haar heupen iets niet goed. Jezus genas haar en zij nam Jezus aan.http://youtu.be/PVWt8S1vWrU
Een hindustaanse mevrouw die bij een operatie een nieuwe knie had gekregen, had lange tijd pijn in haar knie, schouders en rug. Jezus genas haar en nam Jezus aan. Ik kon 6 personen tot Jezus leiden en veel genezingen. 2 getuigenissen opgenomen, waarvan 1 liever niet op internet. Die zit dus in ons archief, maar is niet te zien.

Al met al was het weer een gigantisch feest in de hemel, waarbij in totaal 36 mensen de Here Jezus uitnodigden in hun hart. We vertrouwen erop, dat Hij, die in hen een goed werk begonnen is, dit ook zal voleindigen!

We danken iedereen weer voor gebed. Wil je mee? Meld je aan: info

Met vriendelijke groet,Arie de Paauw