Suriname

Broeder/evangelist Johan van Huizen, die we tijdens onze laatste kiXtart trainden en voor gebeden hebben, meldt het volgende via zijn facebook pagina

Tijdens de evangelisatie op straat zijn er tachtig zielen die een beslissing hebben genomen voor Jezus en een verlamde is uit de rolstoel opgestaan. Beenlengte verschil werden gelijk. God heeft grote wonderen gedaan. Wij zijn ongeveer met meer dan vijftig man de straat op gegaan. God is goed.

22743947_1981996842041930_8822849667734700032_n.jpg?oh=d34cb8becd597b73a2aa4234740c8f09&oe=5AA51DA5

Afspelen

-4:09

Aanvullende visuele instellingen

Kijken en scrollen inschakelen

Dempen

Mirjam Refos, die ook mee is, doet haar verslag:

……SURINAME, Evangelisatie, zaterdag 28 oktober 2017….

………….GETUIGENIS……..

Wat gebeurt er als een HELE GEMEENTE …+ de VOORGANGER gaat Evangeliseren….! ! ! En de Voorganger gaat echt Voor….ganger zijn….Deze Voorganger is gegaan MET de GEMEENTE, de straat op.

Preise Masra Jesus….Eindelijk gelukt, had de Heer het toch mogelijk gemaakt dat ik met 5 Surinaamse discipelen van JEZUS een Evangelisatie/Training bij kon wonen en daarna de PRAKTIJK, de Straat op, zoals Jezus naar de mensen toeging om Het Koninkrijk van God/Het Evangelie te vertellen, Reddende, Genezende, Bevrijdende, Dopende in water en Geest. Ons groepje van 6, mochten 16 personen naar Jezus leiden, die eerst Vergeving vroegen, waarvan 10, blijkbaar gevreesde Bendeleden, die berucht zijn wegens stelen en roven, zei men.

Wonder :De vurige Voorganger(sorry naam ?) DEED OOK MEE MET DE TRAINING + GING OOK MEE DE STRAAT op, heb ik niet vaak mee gemaakt met Voorgangers. Knielde ook neer voor een br. om z’n beenlengte te meten of ze gelijk waren.Ook wonder is nog steeds, dat ik geen zonnebrand -creme zet en probeer niet in de zon, maar lukte gisteren niet in het Dorp, maar ben niet verbrand, terwijl ik de zon 32 ° voelde branden op mn rug en armen, warm, warm, zweten. De Voorganger heette Iedereen Welkom. Lucas van der Waal en Johan van Huizen gaven Onderwijs over Hoe Het Evangelie vertellen en Hoe bidden voor zieken. De Heer leidde dat spontaan 1 van ons Evangelisatie Team, voorgangster zr. Anne Marie Lo Anjoe een Vurige Krachtige Korte Boodschap van God bracht. Toen Onderwijs door Lukas en door Bas en Lukas voorgedaan Het Script door br. Johan over Hoe genezen. We werden in 3 Groepen van 15 en meer opgedeeld. Ik ging met groep van Bas de Rooij. Al spoedig splitste de groep zich in groepjes want ik moedigde ze aan allemaal mensen aan te spreken. Ons groepje van 6 om het Script te gebruiken, want men verviel in zoals men gewend was te Evangeliseren Dat werkte…. hallelujaaah…

Zr. Pallees Jetty Wee Wee is nu Fb friend geworden. We spraken met 4 Jehovah Getuigen meisjes, namen Het Script met ze door, legden nog beetje meer uit en in Kring hand in hand vroegen ze Vergeving en Jezus in hun hart. De zr. Noteerde hun Namen en adres in een schrift EN we nodigden hen uit naar de Gemeente.

Daarna nog 1 meisje, wiens hart open stond. Ook haar naam en adres werd in schrift geschreven. Natuurlijk sloot ik af met Liefdevolle Brasa.😉

1 Jongeman, die wel eens in de Gemeente om de hoek geweest was. Hij was heel eerlijk en oprecht en wilde wel die Eenmalige Keuze maken en vertelden hem over de Doop. Ook hij vroeg Jezus in zijn hart en Brasa en Uitnodiging en naam en adres en tel.no genoteerd, volgden.

Toen 2 jongemannen van 20 jr. En 16 jr. Onderweg naar hun werk. Ze bleken Wedergeboren en Gedoopt. Mochten bidden voor Vervulling met de Heilige Geest. Ze spraken nog niet in tongen, maar hebben gezegd dat de Heer dat plotseling kan geven als ze thuis of waar dan ook zijn. Bemoedigd, want ook Wedergrboren mensen blijken in zonde te kunnen vallen doordat ze NIET de KRACHT van de Heilige Geest ONTVANGEN hebben en uit eigen kracht, geen weerstand kunnen bieden tegen de zonde en Verleidingen van satan door de wereld en dan eindig je in Problemen. Dus geen sex voor Het Huwelijk. Daarom ook is vervulling met de H.G. zo belangrijk. Ook gaf me Heer me dit te zeggen tegen alle jongeren deze middag op straat. Net zoals in heel de wereld gebruiken goddeloze mensen, Gemeenschap van man en vrouw, sex genoemd , dit als Genotsmiddel en voor hun vleselijke behoeften te bevredigen i.p.v. Een GESCHENK van God voor nadat men GETROUWD is.

DE BENDE

Toen we terugliepen naar de Gemeente om op tijd 6. 00 u. Terug te zijn, wezen dr zusters mij op enkele Rasta’s en jongemannen met auto bezig op hun erf. De zusters zeiden dat daar een Bende woont, die steelt en rooft. Ik : Oh, maar die hebben juist Jezus nodig, kom laten we naar ze toe gaan. De zusters dachten dat ze niet goed hoorden. Ik : Ik houd van Uitdagingen, als we in het hol van De Leeuwekuil gaan, gaat God ons zeker beschermen. Als je bang bent, ga niet mee, anders wel. Ze gingen mee, meer volgden mij op afstandje eerst. Een Rasthaman stond hashish te roken. Ik vroeg hem, mag ik je wat vragen, beter jullie iets vragen ? Hij : Ja hoor, U mag spreken. Toen ik om de deur keek zaten er nog 2 mannen dus ik ging meer Het erf op en vroeg of ze ook wilde horen wat ik ging zeggen ? En Ja zeiden ze. Ik : Je bent stoned no ? Hij : Ja. Ik : Je bent eerlijk, ik heb ook gerookt hasish maar ik werd er zo slaperig van, ben gestopt kostte alleen maar geld. 2 Zusters keken me verschrikt aan…😀haha…Toen vroeg ik de andere mannen er ook bij te komen staan, dat deden ze.(De H.G. aan het WERK) Voordat we het erf op gegaan waren naar hun richting op liepen, hoorde 1 zuster ze in sranang zeggen : Ze moeten niet op ons erf komen. En kijk nu Wat de HEER deed…Hallelujaaaah….In grote Kring hand in hand met de 4 zusters baden ze Het Reddingsgebed na en 1 zr. schreef enkele namen in schrift en nodigden we ze uit voor de Samenkomst volgende dag. Ondertussen wees ik op een fles zoete Bessenwijn, die ik ook eens in huis had en Heeerlijk is. Ik zei ze, en ze vroegen of ik wat wilde drinken. Ik: Ja, dank je wel heerlijk, maar half bekertje. Jezus maakte water in wijn, als ik maar niet dronken wordt. Zij lachen, mee eens. 1 zei in sranang, straks wordt ze dronken en ik verstond het en zei : Nee hoor want ik ben al Dronken van de Heilige Geest.
Dit is alleen nog maar Getuigenis van 6 christenen van de ongeveer 40- 50, die het Dorp zijn on gegaan. Dus een half boekje kan er geschreven worden wat GOD deze dag weer gewerkt heeft in mensenharten en levens. DANK EER EN GLORIE aan HEM.

Terneuzen 07-10-2017

door Edwin Luiten

We (Dick, Peter, Miriva, Edwin) hadden afgesproken om bij de Grote Kerk in Terneuzen te verzamelen. Maar er waren koren in de stad en ook in de Grote Kerk werd er uit volle borst gezongen …dus we gingen naar een andere plek om voorbede te doen. We gingen verder lopen en kwamen bij 2 lege winkels, met een mooi inhammetje. Terwijl we de stoelen gereed zette, viel ons oog op de etalage, dit was een juwelier, en de toon was gezet. Er stonden kronen op het glas gedruikt. Ondanks dat de banner ( vanwege ontbreken van aanknoppingspunten en niet vast gezet kon worden op straat) in de inham van de winkelingaang stond, zagen we dat mensen die voorbij liepen toch een blik op de banner wierpen. Dus er was aandacht. We hebben, deels door het weer, niet veel mensen kunnen aanspreken maar toch kunnen we wel tevreden zijn met een aantal gesprekken en genezingen.

Peter heeft zo onderandere met een aantal stellen die hij min of meer kende, kunnen vertellen wat we hier deden. Ook heeft hij een Turkse vriend kunnen vertellen over Jezus en wie Jezus voor ons is. Deze man Zukrin( als ik het zo goed heb geschreven) had klachten met zijn rug. Peter bad ervoor, maar niet met direct resultaat. Maar natuurlijk liet hij zich uit het veld slaan en vroeg aan 1 van ons of wij ook wilden bidden. Op het moment van bidden merkten we wel dat er iets gebeurde, maar de man wilde het nog niet erkennen. Hij zou binnenkort naar een arts gaan, dus Peter hoopt hier later meer van te horen. Ook had Peter eerder in de middag gebeden voor een vrouw. Toen onze zuster er nog niet was. De benen werden opgemeten, er was een minimale verschil en ja de Here Jezus zette deze gelijk. De klachten in rug schouders en nek waren minder geworden. Peter kon meer over Jezus vertellen, maar ik onderbrak waarschijnlijk het gesprek toen ik met het script wilde beginnen. Maar goed het zaadje is geplant. Verder heeft Peter met een echtpaar uit Limburg gesproken over Jezus en gaf een mooie uitleg over hoe we het moeten zien over de vraag “Waarom laat God toch alle oorlogen toe”?” Hij vertelde over twee ruzieënde kinderen, waarbij de vader tussenbeiden komt, kan de vader de schuld krijgen van deze ruziënde kinderen? Dik was verderop bezig met flyers uit te delen en had ook zijn gesprekken en heeft deze weer gedeeld op een facebook. Miriva kwam uit voor de Levende Steen gemeente in Terneuzen en deelde ook flyers uit voor de PPY ( Power Packed Youth) the Base en heeft ook gesprekken gehad, maar haar niet kunnen sprekken op de dag om te vragen voor een verslag.

Edwin heeft o.a. voor Janet, welke door Peter was aangesproken gebeden, voor haar schouders en rug. Er was ook uitstralling naar het rechterbeen. Ze voelde warmte en tiintelingen tijdens het gebed, en we lieten haar weten dat God bezig was met haar. Wel de hand bij haar schouder gelegd. Verder een man met kunstbenen aangesproken, deze was wat opener dan zijn vrouw(vriendin), maar alleen maar mogen zegenen. Dan was daar Sara, ze was lid van de Leger des Heils in Terneuzen. Ze had in 1978 een schop van iemand gehad aan haar stuitje. En sinds die tijd had ze daar altijd pijn. Ik vroeg aan de Here Jezus of Hij wilde laten zien hoeveel Hij van haar houdt en de pijn ging weg. Halleluja.. Ze bedankte me nog, blij dat ze was, maar gaf de eer alleen aan onze Heer. Hij is het die het doet , nietwaar? Over 2 weken gaan we weer, en ik hoop de banner weer te mogen lenen. Het heeft toch intresse bij enkele mensen gehad. En misschien dat de mensen die genazen hun getuigenis zullen delen in hun kringetje.