Blaakmarkt, dinsdag 22 mei 2018

Gloriestoel/De Laatste Reformatie/JGLM Benelux/Kracht Evangelisatie m.script.

Door Mirjam Refos

BLaakmarkt/Rotterdam

dinsdag, 22 mei 2018

Eerst beetje motdruppeltjes, maar DROOG en ZON. We waren met 12 arbeiders en bleven doorgaan tot 16.30 u.. ZO BIJZONDER. De Turkistan huurder van het Snackbar met Terras verkoopt sinds 2 weken koffie, sinds Corrie hem geantwoord had dat we daarom niet op zijn Terras zitten na afloop maar naar Subway gingen. Ook kwam een zr. vragen en zeggen dat ze ook graag mee wil Evangeliseren. br. Guno Nelom groette nog even, hij gaat naar Suriname E.Campagne houden.

Op de Banners staat HEALINGSTATION. Ook Godsmedearbeiders worden nu en dan aangevallen door ziekten. 1 zr. strijdt nog tegen kanker. 1 br. tegen Depressie. Natuurlijk blijven we Gelovend = God Vertrouwend Bidden voor ze, voor Volledige Genezing. Ze komen regelmatig langs en ja zij Bidden ook voor anderen.

Deze week bad een br. die zelf tegen een ziekte vecht voor iemand anders, die langs liep en recht op mij afkwam en vertelde, dat God hem genezen had na jarenlange ziekte en naar psychiater en psycholoog moeten gaan voor hulp. Hij had 11 maanden Teksten en Bijbelgedeelten opgeschreven en was toen van ene op andere dag Helemaal gezond. Ik vroeg hem of we nog voor hem konden bidden voor iets. Hij: Ja voor zijn Pleegdochter heeft veel Pijn overal. Rugdialektes; 2 Versleten heupen; D Malesie ;Windroos; Binnenwaardse Bloedingen. Ik vroeg de br. Wil jij voor haar bidden en dat deed hij en we kegden onze handen op zn schouder. Even later kwam hij weer naar mij toe met z’n mobiel, hij zei het is mn Pleegdochter aan de lijn. Zij wilde me spreken. Ik vroeg haar of ze iets gemerkt had 5 min.geoeden, toen we voor haar baden. Zij : Ik zit in een stoel naast mn bed en voel zo Rustig. En hoe is het met de PIJN ? Ja…WEG.helemaal WEG, voel niks meer. Zij blij…wij BLIJ. Dank U Heer Jezus. Zo mooi. BIJZONDER.

Toen ik aan kwam en Banners op ging zetten, kwam een sur. 82 jarige jonge mevrouw langs en vroeg waar toilet was. Goed gesprek en ‘k mocht voor haar bidden.

Een Kurd sprak geen ned. geen engels, geen arabisch.

2 Jongemannen hadden Pauze en geen interesse in Gesprek.

Moslim vrouw op fiets zei : Ze nam Traktaat aan maar zei toen : Mag ik u iets vragen : Wat is Jezus voor u ? Natuurlijk Profeet en Zoon van God. Ze werd geirriteerd en ging verder met haar fiets.

Verder veel gestaan en geluisterd naar “nog” zieke arbeider.

Corrie van Driel verteld :

Vandaag mocht ik met drie mensen het Reddingsgebed bidden. Allereerst met een Surinaamse man die al wel gelovig was, maar nog niet zeker was dat hij gered was.

De tweede was een Hindoestaanse man die openstond voor het Evangelie. Ik bad met hem het Reddingsgebed en hij vertelde dat hij last had van een infectie in zijn longen. Ik legde hem de handen op en bad voor genezing in Jezus Naam en stuurde de infectie weg.

De derde was een moslima. Zij vertelde over haar religie maar toen ik vroeg of ik met haar mocht bidden vond ze dat goed. Ze zei het hele gebed na en vervolgde haar weg nadat ik haar een NT en een boek met getuigenissen van moslims die Christen geworden zijn en een ‘Liefdesbrief speciaal voor jou’ had meegegeven. Geweldig is dat als je met moslims mag bidden.

Vervolgens had ik een gesprek met een humanist die het geloof in God losgelaten had door teleurstelling en dingen die hij had meegemaakt. Hij vond het geloof iets als het afschuiven van verantwoordelijkheid en waar een mens zich achter kan verstoppen. Ik legde hem uit dat wij als gelovigen wel degelijk verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en voor het ontwikkelen van onze talenten. Ik gebruikte het voorbeeld van een zanger die ook moet oefenen voordat hij technisch de zangkunst goed kan beoefenen. Deze man bleek ‘toevallig’ nog zanger te zijn ook. (God gaf mij een woord van kennis😊). Duidelijk was dat hij Jezus niet echt gekend had zoals vele mensen uit de traditionele hoek.

Ik had nog een lang gesprek met een student economie aan de hogeschool, een moslim die zijn geloof stevig verdedigde. Uiteindelijk nam hij wat boekjes aan en zei hij dat hij Christen zal worden als ik hem een tekst kan aanwijzen in de Bijbel waarin staat dat wij Jezus mogen aanbidden. Ik verzekerde hem dat ik die tekst voor hem zal opzoeken want ik weet dat deze tekst bestaat.(Ik heb hem inmiddels ook gevonden😇). Dus heb ik hiermee nòg een potentiële kandidaat die Jezus aan gaat nemen 😊. Kortom het was weer een zéér gezegende middag waarop we weer veel mochten zaaien en God zal de oogst geven, die groot is. Er was regen voorspeld maar God zegende ons weer met veel zon, dank U Jezus voor uw genade weer !! ……🌞🌞🌞We sloten weer af op het terras van onze Turkse vrienden met koffie en thee ….

Blaakmarkt/Rotterdam, dinsdag, 15 mei 2018.

Verslag van het team van Mirjam Refos5

Gloriestoel/De Laatste Reformatie/JGLM Benelux Life teams/KrachtEvangelisatie m.script.

BLAAKmarkt/Rotterdam

dinsdag, 15 mei 2018.

Weer een Zonnige Dag van de Heer. We waren met 9 arbeiders. 13 Personen deden eerste stap en vroegen Vergeving en Jezus in hun hart. Mensen werden Bemoedigd, getroost en er werd voor verschillende noden gebeden. Peter 86 jaar, komt elke week Evangeliseren. Heeft Auswiesz overleeft en veel wonderen mee gemaakt. Hij leidde een mevrouw naar JEZUS.

Net stonden de Banners en ned.mevrouw kwam vragen wat dit was. ‘k Legde uit en ze wilde eerst over nadenken om voor de hernia te laten bidden. Maar jullie staan hier elke week? Ja hoor en komt u gerust weer.

Een orthodoxe christen uit Erithrea mocht ik voor bidden.

Andere persoon vroeg JEZUS in haar hart, nadat ze Het Evangelie gehoord had.

3 Moslim jongens, kort gesprekje en ze namen Traktaten mee.

Gose had geen tijd, moet misschien geopereerd worden aan zn heup. Volgende week wil hij langs komen voor gebed.

Mojat uit Irak, 2 jaar hier, familie in Irak, moslims. Hij kwam op de Arabische Banner af. Bezig met Inburgerings-cursus. Hij is geen moslim meer maar leest veel boeken. Ik legde hem Het Evangelie uit, proberend langzaam te spreken, zodat hij het begreep. Hij nam alles wat ik vertelde op als een spons. Hij begreep het en wilde wel Vergeving gragen en vroeg JEZUS in zijn hart. Hij zou volgrnde week Arabische N.T. en Getuigenis boek in Arabisch van ex-moslims komen halen.

Terwijl ik met 1 jingeman, die zei Atheist te zijn, maar toch luisterde, stond een vrouw vlakbij hem te wachten en zag dat ze mee luisterde. Hij zei te staan wachten op iemand, ik dacht dat zij het was. Was dus niet zo. ‘k Mocht voir de nu nog atheist bidden dat God zich gaat openbaren aan hem.

De aardige, leuke mevrouw, die had mee geluisterd ging naar geel busje, wat daar stond en zij en haar man stapten in. Ik kon niet laten haar te vragen of ze ook in God gelooft. Ze gelooft wel in een Bron van Energie die er is. Toen ze niet meer naar de kerk ging sloeg ze keer de Bijbel open en las :

Micha 6: 8. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vrasgt : niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

Verder wilde ze er niet nu over praten, maar ze lerft met die Tekst. Haar man had vorige week een “Dreamstone” gevonden. Ik getuigde dat ern mevrouw een blauwe met witte duif aan mij had gegeven, vlak voordat ik naar Suriname ging en voor mij een Boodschap van de Heer ook was. Want “s morgens had ze gezegd, dat ze niet wist op welke plek ze het sterntje zou neerleggen op straat. Toen ik voor haar bad zei ze , ik weetbnu dat ik dit steentje aan u moet geven. Ze nam Het Rode Boekje mee : Hoe kan ik God leren kennen.

Corrie van Driel verteld :

Met 7 mensen mocht ik het Reddingsgebed bidden.

De eerste was een mevrouw die zei dat ze niet in God geloofde. Ik vertelde haar het Evangelie en ik mocht met haar bidden en ze nam Yeshua aan.

Vervolgens een mevr. uit de Oekraïne met wie ik het Reddingsgebed bad. Ze zei dat ze atheïst was maar uiteindelijk gelooft ze toch in Jezus nadat ik met haar gesproken heb. Volgende week zal zij langskomen om een CD on haar eigen taal op te halen.

Even later sprak ik een mevr wiens opa Joods was. Zij zag dat ik een Davidsster droeg en wil er ook één aanschaffen. Ik heb haar naar de site van ‘Christenen voor Israël’ verwezen. Ik bad met haar het Reddingsgebed en ik bad voor genezing voor arthrose in haar knie.

Verder bad ik het Reddingsgebed met nog 4 personen die wel ergens in geloofden maar die er niet zeker van waren of ze behouden waren. Ik leidde hen tot de Heer als bevestiging, zodat ze die zekerheid kregen en vertelde hun dat het zo eenvoudig is om een kind van God te worden als je in Hem gelooft (dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor onze zonden en ziekten is gestorven).

Ik bad met een Kroatische zwangere vrouw die gered werd. Ook bad ik voor het ongeboren kind en voor een voorspoedige bevalling.

Ik sprak met een jongen die elk jaar met de Passion meeloopt. Ik bid dat God hem zal aanraken en dat hij de betekenis ervan zal gaan begrijpen. Bij hem gaat meer om het uiterlijke ervan dan dat hij het werkelijk gelooft.

Verder had ik nog een gesprek met een moslim die beslist langs zou komen na de ramadan die morgen begint. Hij vertelde dat hij dikwijls in Amsterdam kosher gaat eten met Joodse vrienden. Ik hoop dat hij zijn belofte nakomt zodat ik hem enkele dingen uit kan leggen.

Ik mocht weer aan verschillende mensen een NT meegeven. Het was een geweldige dag met weer veel zaaien. We sloten de middag af op het terras van onze Turkse vrienden ☕🍧die we ook hopen te bereiken met de Blijde Boodschap ….😊 Ik bid dat we een doorbraak zullen krijgen onder deze en de vele andere moslims die we wekelijks spreken.

Blaakmarkt, ROTTERDAM, dinsdag, 1 mei 2018

…Gloriestoel/De Laatste Reformatie/JGLM Benelux/Kracht Evangelisatie m. script.

BLAAKmarkt, ROTTERDAM

dinsdag, 1 mei 2018

Vandaag stuurde de HEER weer 12 arbeiders en mochten met HEM samenwerken. Verschillende mensen vroegen Vergeving en Jezus in hun hart. Genezingen. het was weer mooi weer, wel frisjes door de wind. Herlina, vrouw van Bert Huisman, na 1 maand in Indonesie voor Missie, ook weer terug. Ook 82 jarige Peter was er weer. Hij heeft Holocaust overleefd, en vele wonderen meegemaakt. Ook waren Janneke en Jan van Doodewaard er weer. En Hermen Lit kwam ook langs. Wat een Zalving, die Vlaggen waarmee Herlina in de geestelijke wereld de lucht zuivert bij BLAAKmarkt. Een moslima op fiets kwam naar haar toe en vroeg : Wat is dat ? Herlina : JEZUS is KONING . Moslima: Ik houdt van Jezus. Nu nog Vergeving vragen en Isha als Lam en Zoon van God geopenbaard krijgen, daar bidden we voor.

De eerste meneer, die ik sprak stond eigenlijk vlak voor m’n neus, (videootje)leek gestuurd. Hij is atheist, goed Gesprek. Mocht ook voor hem bidden, want enkele dierbaren van hem zijn overleden en veel mensen hebben gemeen tegen hem gedaan. Hij vroeg voor hem te bidden dat hij goede mensen mag ontmoeten en een goede levenspartner. Terwijl ik bad voor goede lieve gelovige vrouw voor hem, zei hij, nee man. Ik: Nou, daar kan ik niet voor bidden. Hij: Geeft niet bidt maar. Mocht mn hand op zijn hart leggen en voor bidden dat God zijn innerlijk verdriet weg wil nemen en ZIJN LIEFDE wil geven. Hij was wel geraakt in zijn hart door de ontmoeting en gebed,;dat was merkbaar. Ik gaf hem een brasa, omhelzing van LIEFDE van Jezus..voordat hij verder ging. Hij bleek dyslextisch, nam geen traktaat mee eant kan niet goed lezen zei hij.

De tweede meneer was uit Angola en zei dat hij Evangelist was. Had PIJN aan z’n schouder. Na gebed in Jezus Naam..PIJN WEG. Ik nodigde hem uit mee te doen dinsdags. Begreep niet zo wat Evangelist of wij begrepen elkaar niet goed. a.s.Zaterdag met Vakantie, mocht voor hem bidden dat hij ook Werk van Evangelist gaat doen en Gezegende vakantie.

Jongeman Abdul. Ben je moslim ? Nee, niet meer ze doen terroristiche dingen, helemaal klaar mee. Wat geloof je nu dan? Alleen in mezelf. ik: Dat kan toch niet joh. Mocht voir hem bidden dat hij christelijke vriendin krijgt, wordt hij christen. Nou daar heb ik dan voor gebeden en meer. En gevraagd mij te laten weten als hij chr.vriendin krijgt.

Erithrese zr. Hannah en Indonesische zr. Herlina vertellen in de Subway, waar we vertellen wat de Heer heeft gewerkt deze middag, het volgende BIJZONDERE GETUIGENIS van een Zuid-Molukse br. die met zn gitaarkoffer in vuurt van ons stond.

GETUIGENIS :

De man verloor binnen een 1/2 jaar zijn schoonvader en broer. Zijn vrouw Atheiste vroeg tijdens haar ziekte dat hij hasr naar de kerk bracht elke keer. Op haar Sterfbed pakte ze zijn hand en zei : JIJ MOET BIDDEN. Vanaf dat moment was hij een veranderd man en sindsdien Bidt en leest Bijbel Elke Dag..

Corrie van Driel verteld :

Vandaag mocht ik het reddingsgebed bidden met opa O. en zijn 3 schattige kleinkinderen baden mee. Het was mooi om te zien hoe blij hij was. (Dominicaanse Republiek)

Dhr P. kwam weer langs en ik kon hem de DVD meegeven over de wonderen van de schepping die ik hem 3 weken eerder beloofd had. Hij wilde het reddingsgebed (nog) niet bidden, maar ik beloofde hem dat we dat volgende week dan wèl doen. Dus als hij volgende week weer komt kan ik hem erop aanspreken😊

Ook Dhr. W. kwam weer langs. 2 weken geleden bad hij het reddingsgebed met mij mee. Hij moet 28 mei geopereerd worden aan zijn knie. Ik sprak (nogmaals) genezing uit over zijn knie en hij vervolgde weer blij zijn weg.

Ik sprak een moeder en een zoon uit Kosovo, moslims. Ik legde hun het Evangelie uit en raadde hen aan te gaan lezen over de wonderen van Jezus in het Lucas evangelie wat ik hun meegaf en wat ze graag aannamen.

Ik had nog een leuk gesprek met een atheïst. Het zaadje is geplant, God geeft de wasdom. De Heilige Geest zal overtuigen …..

Janneke en Jan van Doodewaard vertellen :

Deze middag kwamen we een aantal Jehova-getuigen tegen waaronder Joan.

Joan kwam niet zo vaak meer in die gemeenschap.

Ze wist ook miet of ze gered was.

We hebben haar het evangelie uitgelegd en het zondaarsgebed met haar gebeden.

Gelukkig hadden we een folder van een gemeente waarvan de voorgangster ook jehova getuige is geweest.

Ze had nl nog wel wat vragen.

Later kwamen we Magnolia tegen die Spaans en een beetje Nederlands sprak.

We hebben haar naar Margueritha gebracht die voor ons vertaalde.

Ze wilde graag Jezus aannemen. Mirjam bracht nog 2 Spaansprekende meisjes. Zij hoorden ook het Evangelie in Spaans, maar hadden gesloten harten.

Nog later bracht Marian een vrouw bij ons die psychisch behoorlijk verward was.

Ze had veel geweld en vervelende dingen meegemaakt.

Ze heeft wel de gebeden gebeden maar kwam niet uit haar slachtofferpositie.

Marguerita heeft haar een Bijbeltje gegeven en het adres van de Europoort waar een bevrijdingsteam is.

Het was een leuke middag.

Jan en Janneke.

Marianne Noora verteld :

Ik sprak tot een mevrouw bad met haar en God oprnbaarde mij dat ze geesten van overleden dierbaren aanroept en tot ze praat ze gaf lachend toe. Ze heeft last van haar oog dus daarvoor bad ik voor haar. Ook gezegd dat wat ze doet niet goed is. Ze nodigt geesten uit in haar huis.