Collega

Bij het naar huis gaan, na het werk, sprak Evelyn nog even met haar collega. Ze hadden het al eerder over Jezus gehad, maar nu kon ze haar, met behulp van het Script, tot Jezus leiden. Ze mocht ook naar haar benen kijken en ze zag dat ze recht en gelijk kwamen in Jezus naam. Toen ok nog de pijn in haar nek nagenoeg verdween, was het feest compleet. Evelyn vertelde dat ook zij nu voor zieken kon bidden. Ze zou een telefoontje plegen met haar zus, die ook ergens last van had. Feest in de hemel!

Het gaat door

Afgelopen zaterdag trainden we Evelyn in Krachtevangelisatie. Vandaag ontving ik haar berichtje dat ze, tijdens een bezoek met haar collega aan de Basiliek in Oudenbosch door de statiegang, haar collega tot de Heer heeft geleid.

KiXtart Krachtevangelisatie 29-9-2018

Zaterdag een geweldige dag gehad in Rotterdam, met de kiXtart-Krachtevangelisatie. Hoewel we toezeggingen hadden van meer dan 30 mensen, bleken er 20 te komen. Er was veel variatie in leeftijd, de jongste was 7, de oudste 72 en allen werden ingezet! Ook hadden we mensen uit Harderwijk, Nieuwegein, Dordrecht en zelfs Pakistan (vluchtelinge, die wacht op verblijfsstatus] in ons midden. Een aantal kwamen voor het eerst en hadden nauwelijks tot geen ervaring met straatevangelisatie. Na de training gingen we oefenen en zagen we al benen en armen gelijk komen in de machtige naam van Jezus.

Na de goed verzorgde lunch door Margreet, gingen we in 4 teams de straat op.

Verslag van Jan en Janneke, die samen met Marylene, Evelien en Martijn op pad gingen. Janneke doet het woord:

Jan ging met Evelien en ik met Martijn. Martijn was erg vrijmoedig en sprak mensen makkelijk aan. De eerste waar we echt mee in gesprek kwamen was Reggie. Er kwam een discussie, die op niets uit zou draaien, dus begon ik het Script te gebruiken en even later konden we hem alsnog tot Jezus leiden. Ook hebben we de darmkanker die hij had weg gestuurd in de naam van Jezus.Hij was zo blij met dit alles dat hij een omhelzing van mij wilde. Hij zou naar de gemeente van zijn tante gaan in Capelle a/d Ijssel.

Wat hebben we toch een geweldig stuk gereedschap van God gekregen met het script, als je dat gebruikt zie je mensen gewonnen worden voor Jezus! Na verloop van tijd wisselden we en gingen Evelyn en Martijn samen verder en ik met Jan. We hebben ons geen moment verveeld. Veel gesprekken gehad en eerste gebed gebeden met mensen die niet verder wilden.Nr. 2 die wel de Heer aannam was Ineke.

Zij kwam zelf naar ons toe en zei dat ze een kwartier de tijd had voor een gesprek i.v.m. de parkeertijd van de auto.Ze was ook heel blij met deze beslissing en de gebeden. Ze was nl. net gescheiden. Ze woont in Vlaardingen en vond het een goed idee om in dezelfde gemeente in Schiedam te komen waar wij gaan. Ik hoop dat ze het doet. Weer een bewijs dat het script werkt.

Nr 3 was Rolf. Wij waren al eerder met hem in gesprek en hij luisterde goed maar maar ging ondertussen uitgebreid eten en roken. Wij vonden dat niet zo serieus en zeiden dat we later terug zouden komen. Toen wij terug gingen dacht ik dat hij wel weg zou zijn maar hij zat er nog.“Ik heb de hele tijd op jullie zitten wachten”

Ik vroeg me nog steeds af of hij wel serieus was maar hij nam alles aan. Ook alle scriptgebeden. Hij vertelde dat zijn oma op sterven lag. Zij kreeg veel morfine maar was nog wel aanspreekbaar. Terwijl ik aan een foldertje dacht met een eenvoudig gebed voor die oma sprak hij dat uit. Hé, eigenlijk moet dit ook met mijn oma gebeuren. Ik gaf hem naast het boekje ook dat foldertje. Hij zou naar Kom en Zie komen want in dezelfde buurt gaat hij ook naar yoga.Dat maar zo gelaten. Marlene heeft nog voor beenlengte gebeden.Inmiddels waren Evelien en Martijn er bij gekomen en ondervroegen hem wat er was gebeurd. Rolf dacht dat het toevallige passanten waren en zei dat er iets met hem gebeurd was en bleef positief.

Mijn team (Arie) bestond uit Ellie, Marjolijn, Mark, Eddie en Leonie. We gingen naar Ali Baba supermarkt aan de Crooswijkseweg, waar we wel vaker staan. Onze eerste vangst telt eigenlijk dubbel. Een moeder kwam met haar kind langslopen en bleek moslima te zijn. Maar ze was geïnteresseerd in Jezus en wilde meer van Hem weten. Ze werd tot Hem geleid en nam Hem aan als Redder en Verlosser. Ze vervolgde haar weg met het nazorg-materiaal en een Bijbel. Tegelijkertijd kwam Sasha aanlopen, wat mopperend over de oploop op her trottoir. We raakten in gesprek en ze vertelde dat ze niet zo’n prettig leven had, ze kwam maar tot 3 zegeningen, waaronder haar ouders en haar kinderen. Ook haar mochten we tot Jezus leiden. Veel mensen hadden haast, geen tijd of negeerden ons zelfs, maar ook velen stonden open en namen plaats op de stoel. Zo ook een moslima. Marjolijn bad voor haar beenlengte verschil, maar toen zij dat zag gebeuren sprong ze op uit de stoel en haastte ze zich weg ‘ Ik geloof het niet’ roepend, maar het was al gebeurd. Mark bad voor een man, die ook beenlengte verschil had en toen het gebeurd was, liep ook hij meteen weg, nog eens achteromkijkend en zijn benen checkend, verbaasd als hij was. We basen voor een moeder en haar zoontje zag haar benen gelijk komen, dat wilde hij ook wel en hij werd op de stoel gezet. Ze kwamen gelijk en zijn moeder vertelde dat zijn voet pijn deed vanwege het voetballen van die ochtend. Ook daar werd voor gebeden en de pijn was weg, zei hij en kinderen spreken de waarheid. Ik sprak een man aan in een scootmobiel, hij was 84 en versleten, zo zei hij het van het werk in de haven. Wachtend dat ‘onze Lieve Heer me komt halen’ sprak hij. Ik mocht voor hem bidden, maar toen zag hij zijn ‘meissie’ lopen en ging haar achterna. Die werd echter opgevangen door anderen van het team en zat op de stoel. Haar benen kwamen gelijk en we nodigden hen uit om op zondagochtend naar Kom en Zie te komen. ‘Die kerk waar GOD ROEPT U opstaat, wist ze nog (Het is al jaren weg, dat bord, maar heeft nog steeds zijn impact). Klopt, om 10u. ‘Dan lig ik nog op mijn nest’ zei ze, en tja, je bent tenslotte in Rotterdam…

Een jongeman had al een tijdje staan kijken en toen zijn moeder (bleek later) kwam aanlopen werden ze aangesproken. We konden zien wat moederliefde doet, deze vrouw had een nier afgestaan aan haar zoon…! Er werd voor hen gebeden en de zoon nam de Here Jezus aan, ze zouden misschien naar de kerk komen, maar ik heb ze helaas niet gezien. Vele gesprekken, vele wonderen, maar de grootste is nog altijd dat mensen worden gered.!

Een derde groep ging met Mirjam mee, Mirjam heeft in feite het werk van de REDT voortgezet en evangeliseert iedere dinsdagmiddag op het Blaakplein. Hier volgt haar verslag:

De Heilige Geest werkte krachtig door het Script.

Vandaag mocht ik 3 personen KIckstarten: Sajida(Pakistan), Moeder Z.(wil haar naam niet genoemd hebben) met het Script en haar zoontje Ilias(6 jr.) (Turkije) Eerst in metro naar BLAAK.

Direkt gaven Evangeline en Ileas aan Echtpaar Rob en Elvira mooi Lucifersdoosje met Tekst. Daarna las ik het Script door en de vrouw vroeg Vergeving en Jezeus in haar hart.

De broederarbeider (wil z’n naam ook niet genoemd hebben) D. sprak een moeder met jonge dochter Nikita aan, achternaam Welvaart . Allebei hadden last van rugpijn. Moeder geloofde niet in God en wonderen, pijn ging ook niet weg. (br.arbeider : Jezus kon soms ook geen wonderen doen, wegens hun ongeloof) Dochter geloofde wel, Rugpijn ging bij haar van 8 > 0 weg na gebed en na klein beenlengteverschil wat gelijk kwam. Z. nam Script door met haar en zij nam Jezus aan. Moeder woont hier, zij in Zutphen. Zij wil graag naar een kerk en verlangt ook Gedoopt te worden. (wij houden tel. contact)

Evangeline en Ilias gaven de moeder Lucifersdoosje en houten gekleurde ketting en armband en ze las de Tekst.

Glenn uit Curaçao. Hij had veel vragen. Ik zei: Laten we eerst dit doornemen (Script), dan begrijp je misschien al meer’. Zijn hoofd kwam tot rust (vrede die ons verstand te boven gaat) terwijl ik het script voorlas) en hij vroeg vergeving en Jezus in zijn hart. Wij maten zijn benen en er was 2 cm verschil, die gelijk kwamen. Hij had ook erge rugpijn, op de schaal van 1 tot 10 zei hij een 10. Deze ging van 10 naar 0. D. ging verder praten met hem over de paar vragen die hij nog had en ik nam afscheid en ging verder.

Een Groep van 20-25 Nederlanders liepen langs terwijl de reisleider wees naar de Markthal. Toen hij uitgesproken was riep ik ze luid(geen luidspreker nodig😉) en vriendelijk toe : God houdt van jullie, van alle mensen. Bekeer je en en laat je dopen en jullie hebben dan eeuwig leven. Een Fijne middag verder. Ze reageerden vriendelijk, sommigen lachend. Zij hebben Het Goede Nieuws gehoord.😊

Dracon kwam weer langs. Yoegoslaaf met hoed, kon me niet herinneren hoe een vorig gesprek gegaan was. Hij wilde op foto met mij, ik zei: ‘als je dan wat meeneemt van mij’. Onderhandelen, hij won, toch foto. (Relatie opbouwen voor volgende keer)Dan riep hij nog dat ee hem voortaan Alexandro mogen noemen. 😂

Jong Kurdisch moslim Echtpaartje zaten. Hij kon beetje Nederlands, jong vrouwtje niet. Toch nam hij traktaat “Voor mijn moslim vrienden” mee.

Zr. Mariska van V.E.G. de Schutse liep langs, haar man zit in Spaanse gemeente Iglesios Dios, preekt ook in Spaans daar. Zij krijgt last van haar geheugen, merkte ik. Hij zag Banner en mij en zei kom, we gaan voor je laten bidden. (ik heb gezongen met groep daar in Iglesios Dios) Zij heeft een heup-operatie gehad, nu pijn. Beenlengte verschil was 1 cm. Na gebed voor haar rugpijn was de pijn weg en ze waren blij en wij met hen.

Aan het begin, ondertussen zag ik Sajida in gesprek gaan met een vrouw, ik assisteerde en zei haar het Script voor te lezen. Ze oefent en de vrouw vond het goed. Ze zei eerlijk dat ze moslim was en dat niet kon nabidden. Ik gaf Sajida voor als ze uitgelezen had klein traktaatje “Voor mijn moslimvrienden”, waar kern Evangelie uitgelegd wordt, om de moslima mee te geven.

Ook voor een vrouw Sidna van Curacao lazen we Het Script en zij vroeg vergeving en Jezus in haar hart. Zij wil zich zich nog laten dopen. Zij was groot gebouwd en ik vroeg of we eerst haar beenlengte mochten meten, als u op de stoel past, zei ik gewoon. Terwijl we haar benen pakten, gleed ze 2 x bijna van de stoel..😮

Twee jonge meisjes, Alicia en Anna. Benen gemeten kwamen gelijk. Turkse zuster Z. leidde de 1 en ik de ander met Script naar Jezus.

We mochten goed samenwerken 6 Personen naar Jezus leiden.

Het vierde team wat op pad ging was dat van Johanna en Johan: hier eerst Johans deel:

God is goed voor het werk wat Hij doet en gedaan heeft. Wij waren met zes mensen. Het zielenwinnend script is voor mij geen probleem. Zo ook zaterdag. Er zijn in mijn team drie mensen tot de Heer gekomen. Wij hoefden niet te vragen of ze pijn hadden, je kon het van hun gezicht af lezen. Althans, de Heer openbaarde het door een woord van kennis. Er was een vrouw die hoge bloeddruk had. Ik zei tegen haar dat er twee dames bij mij waren die graag voor haar willen bidden. O ja, zei ze, dames die mogen met mij bidden. Ik bracht haar naar ze toe en na het gebed begon ze te stralen. Alleen de Heer aannemen dat begreep ze nog niet helemaal. Waarschijnlijk was zij zo blij dat ze geen woord meer kon uitspreken.

Toen brachten de twee zusters die met mij mee waren een man die pijn had in zijn hele lichaam. Vooral zijn keel deed erg pijn. (Keelkanker) Ook al heeft deze man dat nog niet gelijk ervaren. Hij heeft met zijn hart het zondaars gebed gebeden. Dus, er is blijdschap bij de Heer over de zondaren die zich hebben bekeerd. Die staan in de hemel te juichen.

Johanna vult aan:

Ik weet de namen van de twee dames niet meer. Met 1 van hen 3 jonge moslima gesproken. 1 van hen heb ik mogen bidden. Beenlengteverschil weg. Over De Here kunnen vertellen. Script gedeeltelijk gebruikt. Nam Jezus niet aan. Chinese man heeft Jezus aangenomen. Voor zijn moeder Ling gebeden. Moeder woont in China.

Verder veel mensen aangesproken die geen interesse hadden.

Op de terugweg vlak voor Kom en Zie kwamen Edwin en Johanna een oma met haar kleindochter tegen. Op de brug. Ze droegen een vlag op hun rug. Ze waren naar Pride Rotterdam (homofesitval) geweest. De kleindochter heeft Jezus aangenomen als redder en verlosser. Beide waren zeer ontroerd door de kracht van de Heilige Geest en Gods onvoorwaardelijke liefde. Edwin en Johanna ook. Als team een zeer geslaagde middag. Jezus alle eer..

En daar sluit ik mij bij aan. Geweldig om te zien hoe groot de oogst is en dat wanneer je gehoorzaamt aan de roep van God om Zijn Blijde Boodschap te delen Hij je gebruikt voor de Glorie van Zijn Naam.

Wil je op de hoogte gehouden worden voor een volgende kiXtart, meld je dan aan op http://www.kiXtart.ga