Punda, 29 juni ‘19

vrijdag de 29ste Juni zijn we weer in Punda geweest, en hebben aan weer heel wat mensen het evangelie van Jezus mogen vertellen. We mochten weer acht mensen bij Jezus brengen, wat is dat toch iedere keer weer iets geweldigs! We mochten bidden voor twee kindjes en hun moeder! Er was 1 dame die het telefoon nr vroeg want ze wilde graag meer weten, dus werd er een afspraak gemaakt. Verder gebeden voor mensen die een algemeen gebed wilde. Het was een gezegende middag, en we waren blij met elkaar voor wat de Heer allemaal heeft gedaan!

82 jarige neemt Jezus aan bij Appie Heijn

Deed een bakje koffie in de supermarkt, terwijl mijn vrouw de boodschappen doet. Een oude man van 82 kwam bij me zitten en we raakten aan de praat over het weer etc. Aan het einde nam hij Jezus aan en ontving eeuwig leven! Feest in de hemel

Nb. Ik gebruikte de gratis koffie als voorbeeld van Gods genade. De koffie staat er voor iedereen, alleen als je het pakt, heb je het….