Bakkie met een missie

Vandaag weer boodschappen gedaan bij de Plus op Dubbeldam. Dat heet dat Margreet de boodschappen doet en ik koffie ga drinken. Na verloop van tijd komt er een man naast me zitten, blijkt 78 te zijn. Ik zoek naar een ingang en na lang aftasten komt die. Ooit in Luxemburg op vakantie geweest, gevallen in douche en pols gebroken, nooit meer goedgevonden. Ik vraag of ik voor hem mag bidden en dat mag. ‘Ik ben niet gelovig, hoor, zegt hij. Ik spreek genezing uit en vraag hoe het voelt. ‘Stukken beter’ is het antwoord, het wordt helemaal warm. Ik bid nog eens de hand wordt steeds soepeler nadat die al jaren stijf en stram was!

Turkse gemeente

Van Sam ontving ik het volgende:

De Zondag voor Kerst ben ik uitgenodigd om bij een hele kleine Turkse kerk te gaan om met hun het kerstfeest te vieren . Het was een bijzondere ervaring on de kerstliederen in het Turks te horen.

Toen de dienst afgelopen was raakte ik met een asielzoeker uit een ander deel van het land in gesprek over genezing. Ik mocht zijn beenlengte bekijken . Er zat verschil in. Ik mocht hiervoor bidden en ze groeiden meteen gelijk .

Terwijl ik hier mee bezig was stonden (hun namen verzin ik voor het gemak) Achmed en Hassan te kijken. Achmed had hier kort geleden met Hassan nog over gehad, maar Achmed zei dat dit onzin was en nu zag hij het voor zijn ogen gebeuren! Hij vroeg later of ik voor hem wilde bidden voor het oorsuizen .

Kerstnachtdienst Kom en Zie, 2019

Wat waren het twee heerlijke diensten, echt geen straf om daar twee keer geweest te zijn. Mooie aankleding, op niets werd bespaard, muziek, geluid, licht, rook. En mooi gezongen door de zangers en het koor en de geweldige band, met Roos weer op viool. Hoogtepunt vond ik zelf het “Zwijg maar”, bekend van Dwight Dissels, nu op onnavolgbare wijze gezongen door Jelmer met ondersteuning van zijn zus Anneriek.

Maar ook de Kom en Zie kraker “Licht in de nacht” mocht niet ontbreken. Wat genoot ik van het tweestemmige gitaren intro!

Heel mooi was het gedicht aan het begin, waarin mensen uit allerlei rang, stand, leeftijd en kleur aan meededen, prachtig!

Onze assistent voorganger, Koen Minderhout bracht het Woord op een duidelijk, bijbels onderbouwde, manier en ongetwijfeld hebben mensen het gebed om redding, wat voorganger Jaap Wiersma aan het eind bad meegebeden!

Ik mocht buiten de mooi verpakte Bijbels in Gewone Taal uitdelen, die er waren voor de gemeenteleden, die anderen, vrienden, bekenden, buren en collegae. Hadden uitgenodigd. Zo’n 25 mensen hadden daar gehoor aan gegeven, geweldig, wat we hadden voorbereid in “Op weg naar Kerst” heeft gewerkt en het smaakt naar meer.

Jorèl appte: ‘Gisteren zaten wij naast Laetitia, een oudere Surinaamse vrouw, die al lange tijd niet in de kerk was geweest en was uitnodigd voor de kerstnachtdienst op straat! Ze had besloten in haar eentje vanuit Rotterdam Zuid naar Kom en Zie te komen en vond het prachtig. Ze zei dat ze vaker wilde gaan komen 👍‘

In de tweede dienst had Margreet al gesproken met een stel (ergens in de zestig) wat op de eerste rij zat. Hij was een vriend van Rob uit de gemeente en was vorig jaar ook geweest, zij was zijn vriendin en was er nu ook bij, moest vroeger naar de kerk en is er daarna nooit meer geweest. Ze bleek last te hebben van haar enkel, omdat ze gevallen was. Na een paar keer bidden werd het steeds beter en na de dienst meldde ze dat het weg was, ik nodigde hen uit om na de dienst bij mij een bijbel op te halen, we hadden er genoeg, wat ze ook deden. En daar gaven ze allebei hun leven aan Jezus en nodigden Hem uit om in hun hart te komen. Ze beloofden vaker naar de dienst te komen!

Maar er was nog meer feest in de hemel. Een zoon van een gemeentelid is bevriend met mijn jongste zoon, samen vaak op pad voor die club uit Zuid, je weet wel. Ik heb hem ontmoet toen ik mijn zoon dit voorjaar in het huwelijk mocht bevestigen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De moeder van de vriend vertelde me al eerder dat hij en zijn meisje zouden komen. Ze had hem niet opgegeven voor een bijbel, maar in de pauze tussen de twee diensten zag ik hen en vertelde dat ik er genoeg had en dat ze ze op konden halen, na de dienst. Dat deden ze dan ook en ook hen mocht ik tot Jezus leiden! Wat is dat toch geweldig als je mensen mee mag nemen naar de troon van genade en ze je na bidden om de Here Jezus uit te nodigen in hun hart. Hand in hand namen ze Hem aan en als wij de deur opendoen komt Hij binnen, leert ons Openbaring 3:20.

vanmorgen appte de vriend me al dat hij de eerste bladzijden had gelezen!

Dus buiten wat binnen al gebeurd was, was het ook buiten nog eens feest in de hemel geworden, omdat 4 mensen hun leven aan Hem gegeven hebben, een mooiere Kerst kan je je toch niet wensen!

Vol huis

Op weg naar Kerst (2) Kom en Zie, Rotterdam

Wat een mooie opkomst hadden we vandaag, in de Tuinzaal van Kom en Zie, Rotterdam, als vervolg op de training van 2 weken geleden. Wederom samen met voorganger Jaap Wiersma, Jorèl Wever en ondergetekende verzorgden we een training om mensen te helpen om uit te stappen om bijvoorbeeld vrienden, familie, bekenden, buren etc. uit te nodigen voor de Kerstnachtdienst van a.s.dinsdag. Met in totaal 17 mensen was de opkomst beter nog dan de vorige keer, waarbij er vooral nieuwe mensen waren, die er de eerste keer niet bij waren. Daarom gaf Jaap een kort resumé van de vorige keer, waarop we verder gingen waar we toen gebleven waren. Daarbij lettend op wat er eventueel mis was gegaan en hoe dat een volgende keer te voorkomen. Jorèl deelde wat we als voor- en nazorg konden doen, met het verhaal van de Kamerling uit Ethiopië als voorbeeld en ik deelde uit Rom. 1:16 iets over de kracht van het evangelie. Daarna deden we met elkaar een rollenspel om te oefenen iemand uit te nodigen.

Na de gezellige en goed verzorgde lunch door ons kostersechtpaar, met o,a. heerlijke ‘Wintersoep’ gingen we nog met een aantal mensen de straat op, verdeeld in 4 teams. Een team bestond uur een (bijna) 9 jarige Jeanine , die samen met haar moeder Linda, gekomen was.

Ze wilde zelf en had haar moeder, die twijfelde, over de streep getrokken, om te komen, ze gingen samen met Jan van Dodewaard erop uit, waarbij de jongedame zich ontpopte als een rasevangeliste. Ze stelde de vragen van de Quizmas en samen nodigden ze de mensen uit, topteam, noemde Jan het.

Sheila ging samen met Jaap door de wijk lopen. Ook zij konden verschillende mensen uitnodigen, waarvan er de nodige toezeiden te zullen komen. Één daarvan was een dame die vertelde dat God haar al had laten weten dat Kom en Zie haar nieuwe gemeente zou worden, maar ze was er nog niet toe gekomen om te gaan. Dat ze dan toch de voorganger op de straat tegenkwam was beslist geen toeval te noemen!

Anke, de vrouw van Jorèl, ging samen met Janneke op pad. Zij spraken een moslim die bewust een keuze voor de islam gemaakt had, nadat hij (delen uit) de Thora, de bijbel en de Koran had gelezen. Ze vertelden hem o.a. dat als hij oprecht naar God zoekt, Deze Zich aan hem zal openbaren, misschien wel door een droom, zoals vaak gebeurt. Ze waren bijna vergeten hem uit te nodigen en waren des te verbaasder toen hij toezegde waarschijnlijk te komen! Even later konden ze een jonge dame tot de Heer leiden, die ze aanraadden de Alpha cursus te gaan volgen.

Ik kreeg twee dames, Dewi en Evelyn mee, voordat we op pad gingen hadden we gebeden of de Heilige Geest mensen wilde voorbereiden. Dat dat gebeurde zagen we al in het verhaal van Sheila en Jaap, maar ook wij ervaarden dat. Bijna iedereen die we aanspraken was open en deed mee. Maar al vanaf de tweede die we aanspraken, een wat ouder stel, gaven de meesten hun hart aan Jezus, 6 in totaal! Zoals Wladimir, uit Servië, formaat Schwarzenegger, met grote hond, die geraakt werd, en twee Hindoestaanse moeders met kinderen, die samen Jezus in hun hart uitnodigden.en de jonge surinaamse moeder, die, op een woord van kennis aangaf pijn in haar rug te hebben, na de bevalling. We konden haar beenlengteverschil opheffen in de Naam van Jezus! En ook zij werd een kind van God. Toen we weg wilden gaan hoorde Dewi de man van een jong stel iets over Christmas zingen, ze haakte er meteen op in en ze deden terwijl de miezerregen viel, de quiz mee. Ze vonden het leuk en komen misschien ook! Op de weg naar huis kwamen we erachter dat we nog geen groepsfoto hadden en na een mislukte selfie poging vroeg, alweer Dewi, of een voorbijganger dat voor ons wilde doen. Dat deed meneer Luu graag en ook hem nodigden we uit.

Al met al hadden de engelen 7 x de gelegenheid om een feestje in de hemel te vieren!

Otrabande, Willemstad, 7-9-2019

Gistermiddag zijn we met ons Healing Station Team in Willemstad Otrabanda gaan staan met zijn zessen. We hebben het ervaren als een gezegende en geslaagde middag. Met een aantal mensen gesproken waarvan 8 personen Jezus hebben aangenomen. Er kwam ook een mevrouw langs die graag gebed wilde. Eerst haar benen gelijk gebeden en dat voelde zo ook echt dat het gebeurde. Ook had ze last van astma. Dus vaak last van kortademigheid. Na gebed voelde ze zich een stuk beter. Een andere mevrouw had een infectie opgelopen aan haar voet. Daar ook voor gebeden. Ze was daar heel blij mee. Alle eer aan Koning Jezus. Dankbaar zijn we naar huis terug gekeerd.

Op weg naar Kerst

Vandaag in de gemeente een training met Jaap Wiersma, onze voorganger, Jorèl Wever en ondergetekende, over hoe te evangeliseren, je belemmeringen te ontdekken en uit te stappen. In theorie en praktijk. Een leuke en leerzame dag, we waren in totaal met 13 mensen. Na de lunch gingen we met 9 mensen, 3 groepjes van drie, de straat op om d.m.v. de ‘Quizmas’ mensen vragen te stellen over Kerst en hen uit te nodigen voor de Kerstnachtdienst en/of de dienst op tweede kerstdag.

Veel mensen deden mee, ik denk wel zo’n kleine 💯, die we meteen ook uitnodigden. Velen zegden toe te zullen komen. We bidden en proclameren dat ze dat ook zullen doen. 4 mensen maakten nu al een keus voor Jezus, dus het werd al feest in de hemel!

21 december het vervolg.

8

Rollenspel

Rollenspel

Voorkant Quizmas

‘Mijn’ team, Anke en Jan