Kerstnachtdienst Kom en Zie, 2019

Wat waren het twee heerlijke diensten, echt geen straf om daar twee keer geweest te zijn. Mooie aankleding, op niets werd bespaard, muziek, geluid, licht, rook. En mooi gezongen door de zangers en het koor en de geweldige band, met Roos weer op viool. Hoogtepunt vond ik zelf het “Zwijg maar”, bekend van Dwight Dissels, nu op onnavolgbare wijze gezongen door Jelmer met ondersteuning van zijn zus Anneriek.

Maar ook de Kom en Zie kraker “Licht in de nacht” mocht niet ontbreken. Wat genoot ik van het tweestemmige gitaren intro!

Heel mooi was het gedicht aan het begin, waarin mensen uit allerlei rang, stand, leeftijd en kleur aan meededen, prachtig!

Onze assistent voorganger, Koen Minderhout bracht het Woord op een duidelijk, bijbels onderbouwde, manier en ongetwijfeld hebben mensen het gebed om redding, wat voorganger Jaap Wiersma aan het eind bad meegebeden!

Ik mocht buiten de mooi verpakte Bijbels in Gewone Taal uitdelen, die er waren voor de gemeenteleden, die anderen, vrienden, bekenden, buren en collegae. Hadden uitgenodigd. Zo’n 25 mensen hadden daar gehoor aan gegeven, geweldig, wat we hadden voorbereid in “Op weg naar Kerst” heeft gewerkt en het smaakt naar meer.

Jorèl appte: ‘Gisteren zaten wij naast Laetitia, een oudere Surinaamse vrouw, die al lange tijd niet in de kerk was geweest en was uitnodigd voor de kerstnachtdienst op straat! Ze had besloten in haar eentje vanuit Rotterdam Zuid naar Kom en Zie te komen en vond het prachtig. Ze zei dat ze vaker wilde gaan komen 👍‘

In de tweede dienst had Margreet al gesproken met een stel (ergens in de zestig) wat op de eerste rij zat. Hij was een vriend van Rob uit de gemeente en was vorig jaar ook geweest, zij was zijn vriendin en was er nu ook bij, moest vroeger naar de kerk en is er daarna nooit meer geweest. Ze bleek last te hebben van haar enkel, omdat ze gevallen was. Na een paar keer bidden werd het steeds beter en na de dienst meldde ze dat het weg was, ik nodigde hen uit om na de dienst bij mij een bijbel op te halen, we hadden er genoeg, wat ze ook deden. En daar gaven ze allebei hun leven aan Jezus en nodigden Hem uit om in hun hart te komen. Ze beloofden vaker naar de dienst te komen!

Maar er was nog meer feest in de hemel. Een zoon van een gemeentelid is bevriend met mijn jongste zoon, samen vaak op pad voor die club uit Zuid, je weet wel. Ik heb hem ontmoet toen ik mijn zoon dit voorjaar in het huwelijk mocht bevestigen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De moeder van de vriend vertelde me al eerder dat hij en zijn meisje zouden komen. Ze had hem niet opgegeven voor een bijbel, maar in de pauze tussen de twee diensten zag ik hen en vertelde dat ik er genoeg had en dat ze ze op konden halen, na de dienst. Dat deden ze dan ook en ook hen mocht ik tot Jezus leiden! Wat is dat toch geweldig als je mensen mee mag nemen naar de troon van genade en ze je na bidden om de Here Jezus uit te nodigen in hun hart. Hand in hand namen ze Hem aan en als wij de deur opendoen komt Hij binnen, leert ons Openbaring 3:20.

vanmorgen appte de vriend me al dat hij de eerste bladzijden had gelezen!

Dus buiten wat binnen al gebeurd was, was het ook buiten nog eens feest in de hemel geworden, omdat 4 mensen hun leven aan Hem gegeven hebben, een mooiere Kerst kan je je toch niet wensen!

Vol huis

Op weg naar Kerst (2) Kom en Zie, Rotterdam

Wat een mooie opkomst hadden we vandaag, in de Tuinzaal van Kom en Zie, Rotterdam, als vervolg op de training van 2 weken geleden. Wederom samen met voorganger Jaap Wiersma, Jorèl Wever en ondergetekende verzorgden we een training om mensen te helpen om uit te stappen om bijvoorbeeld vrienden, familie, bekenden, buren etc. uit te nodigen voor de Kerstnachtdienst van a.s.dinsdag. Met in totaal 17 mensen was de opkomst beter nog dan de vorige keer, waarbij er vooral nieuwe mensen waren, die er de eerste keer niet bij waren. Daarom gaf Jaap een kort resumé van de vorige keer, waarop we verder gingen waar we toen gebleven waren. Daarbij lettend op wat er eventueel mis was gegaan en hoe dat een volgende keer te voorkomen. Jorèl deelde wat we als voor- en nazorg konden doen, met het verhaal van de Kamerling uit Ethiopië als voorbeeld en ik deelde uit Rom. 1:16 iets over de kracht van het evangelie. Daarna deden we met elkaar een rollenspel om te oefenen iemand uit te nodigen.

Na de gezellige en goed verzorgde lunch door ons kostersechtpaar, met o,a. heerlijke ‘Wintersoep’ gingen we nog met een aantal mensen de straat op, verdeeld in 4 teams. Een team bestond uur een (bijna) 9 jarige Jeanine , die samen met haar moeder Linda, gekomen was.

Ze wilde zelf en had haar moeder, die twijfelde, over de streep getrokken, om te komen, ze gingen samen met Jan van Dodewaard erop uit, waarbij de jongedame zich ontpopte als een rasevangeliste. Ze stelde de vragen van de Quizmas en samen nodigden ze de mensen uit, topteam, noemde Jan het.

Sheila ging samen met Jaap door de wijk lopen. Ook zij konden verschillende mensen uitnodigen, waarvan er de nodige toezeiden te zullen komen. Één daarvan was een dame die vertelde dat God haar al had laten weten dat Kom en Zie haar nieuwe gemeente zou worden, maar ze was er nog niet toe gekomen om te gaan. Dat ze dan toch de voorganger op de straat tegenkwam was beslist geen toeval te noemen!

Anke, de vrouw van Jorèl, ging samen met Janneke op pad. Zij spraken een moslim die bewust een keuze voor de islam gemaakt had, nadat hij (delen uit) de Thora, de bijbel en de Koran had gelezen. Ze vertelden hem o.a. dat als hij oprecht naar God zoekt, Deze Zich aan hem zal openbaren, misschien wel door een droom, zoals vaak gebeurt. Ze waren bijna vergeten hem uit te nodigen en waren des te verbaasder toen hij toezegde waarschijnlijk te komen! Even later konden ze een jonge dame tot de Heer leiden, die ze aanraadden de Alpha cursus te gaan volgen.

Ik kreeg twee dames, Dewi en Evelyn mee, voordat we op pad gingen hadden we gebeden of de Heilige Geest mensen wilde voorbereiden. Dat dat gebeurde zagen we al in het verhaal van Sheila en Jaap, maar ook wij ervaarden dat. Bijna iedereen die we aanspraken was open en deed mee. Maar al vanaf de tweede die we aanspraken, een wat ouder stel, gaven de meesten hun hart aan Jezus, 6 in totaal! Zoals Wladimir, uit Servië, formaat Schwarzenegger, met grote hond, die geraakt werd, en twee Hindoestaanse moeders met kinderen, die samen Jezus in hun hart uitnodigden.en de jonge surinaamse moeder, die, op een woord van kennis aangaf pijn in haar rug te hebben, na de bevalling. We konden haar beenlengteverschil opheffen in de Naam van Jezus! En ook zij werd een kind van God. Toen we weg wilden gaan hoorde Dewi de man van een jong stel iets over Christmas zingen, ze haakte er meteen op in en ze deden terwijl de miezerregen viel, de quiz mee. Ze vonden het leuk en komen misschien ook! Op de weg naar huis kwamen we erachter dat we nog geen groepsfoto hadden en na een mislukte selfie poging vroeg, alweer Dewi, of een voorbijganger dat voor ons wilde doen. Dat deed meneer Luu graag en ook hem nodigden we uit.

Al met al hadden de engelen 7 x de gelegenheid om een feestje in de hemel te vieren!

Otrabande, Willemstad, 7-9-2019

Gistermiddag zijn we met ons Healing Station Team in Willemstad Otrabanda gaan staan met zijn zessen. We hebben het ervaren als een gezegende en geslaagde middag. Met een aantal mensen gesproken waarvan 8 personen Jezus hebben aangenomen. Er kwam ook een mevrouw langs die graag gebed wilde. Eerst haar benen gelijk gebeden en dat voelde zo ook echt dat het gebeurde. Ook had ze last van astma. Dus vaak last van kortademigheid. Na gebed voelde ze zich een stuk beter. Een andere mevrouw had een infectie opgelopen aan haar voet. Daar ook voor gebeden. Ze was daar heel blij mee. Alle eer aan Koning Jezus. Dankbaar zijn we naar huis terug gekeerd.

Op weg naar Kerst

Vandaag in de gemeente een training met Jaap Wiersma, onze voorganger, Jorèl Wever en ondergetekende, over hoe te evangeliseren, je belemmeringen te ontdekken en uit te stappen. In theorie en praktijk. Een leuke en leerzame dag, we waren in totaal met 13 mensen. Na de lunch gingen we met 9 mensen, 3 groepjes van drie, de straat op om d.m.v. de ‘Quizmas’ mensen vragen te stellen over Kerst en hen uit te nodigen voor de Kerstnachtdienst en/of de dienst op tweede kerstdag.

Veel mensen deden mee, ik denk wel zo’n kleine 💯, die we meteen ook uitnodigden. Velen zegden toe te zullen komen. We bidden en proclameren dat ze dat ook zullen doen. 4 mensen maakten nu al een keus voor Jezus, dus het werd al feest in de hemel!

21 december het vervolg.

8

Rollenspel

Rollenspel

Voorkant Quizmas

‘Mijn’ team, Anke en Jan

Het feest op Curaçao gaat door, 23-11-19

Van Elly ontvingen we het volgende bericht uit Curaçao. 5 jaar geleden is het alweer, dat we daar met een team waren om de mensen toe te rusten, en ze zijn nog steeds actief! Dankbaar voor en trots op deze doorzetters!

Gistermiddag zijn wij als evangelisatie team de ze keer aan de Otrabanda kant van Punda gaan staan. Voor de verandering. Je komt dan weer andere mensen tegen. Allereerst een man die gebed wilde voor zijn vrouw. Zij moet naar Colombia om aan haar long geopereerd te worden omdat het op Curaçao niet mogelijk is. We hebben genezing over haar uitgesproken in Jezus naam. Er kwam ook een Chineze jonge vrouw kijken naar wat er op de banner stond. Maar toen ze hoorde dat we voor haar wilden bidden voor genezing wilde ze niet meer. Later kwam haar man kijken. Hij heeft wel een evangeliesatie boekje aangenomen in het Chinees. Met nog een aantal mensen het goede nieuws gedeeld. Zeker 11 personen hebben ja gezegd voor Jezus. Geweldig nieuws. We zijn blij weer naar huis gegaan.

SOS DAG, Amersfoort

Ik was in Amersfoort, bij de Raphael gemeente om daar de Healingstation training te geven. Was leuk om door mijn mentor, die mij het script leerde uitgenodigd te worden en er iets aan toe te voegen. Hierbij zijn verslag:

>Vandaag hebben we onze eerste SOS-dag gevierd voor Rafael Amersfoort. Het vertaalt zich in het Nederlands als Samen Op Straat-dag, en we waren met een leuke groep Rafaelites! We folderden, baden voor de zieken, praatten met mensen, er was een gebedswandeling in het centrum van de stad en 39 mensen baden het gebed om redding. God is goed, er is een feest in de hemel en een feest in ons hart!<

Aanvulling: Mensen werden genezen van rugklachten, nierstenen, hernia en 10tallen benen kwamen gelijk.

Een van de mensen, die Jezus uitnodigde was een Russische moslima, haar vriendin vertaalde voor haar. Dinsdag gaat ze weer terug naar Moskou… goddelijke ontmoeting!

Zijn stem verstaan:

Jan Ebel appte:

Just do it!

Zijn stem verstaan:

vandaag reed ik in ons dorp en zie een oudere dame, een klant van me waar ik 2 jaar geleden voor het laatst ben geweest, en krijg een voorgevoel om daar op af te stappen. Ik zet mijn Hubo bus aan de kant en maak een praatje. Ze nodigde me binnen uit bij haar man die ernstig ziek is. Hij heeft de nodige Jobs tijdingen meegemaakt in zijn leven en ging daar gebukt onder. Tevens zat hij vast in een stuk religie-zondebesef .Met het bekende uitverkiezingsverhaal. Na een krachtig gebed, waarbij ik zo duidelijk mocht ervaren dat Hij mij de woorden gaf, had deze man het volledige vertrouwen dat hij, ondanks pijn en ellende, zich gedragen mag weten door zijn Hemelse Vader. Deze man heeft nu rust en vertrouwen.!

Zijn stem verstaan: just do it!!!!!!!!

Punda, 2 november, 2019. – Curacao4Jesus

Gisteren de 2de Novemder weer in Punda gestaan met ons evangeliesatie team! Na eerst gebeden te hebben, kregen we een dame op de stoel die heel veel pijn in haar lende had! We hebben haar de handen opgelegd en na tweemaal bidden was de pijn verdwenen! Ze zei dat we een poos geleden al voor haar gebeden hadden en ze wist precies op welk bankje ze toen gezeten had en genezen was! Verder mochten we 4 mensen tot Jezus brengen, drie mannen en een dame! Er was een dame die er eigenlijk niets mee deed maar nu het toch wel graag weer wilde! Ook wil ik even vertellen dat twee weken geleden Elly en ik gingen zwemmen en we zagen de dame zitten die de handdoeken geeft, haar rechter kaak was zo opgezwollen, het leek wel of ze een manderijn in haar mond had! Ik vroeg aan haar of we met haar mochten bidden, ja zei ze!

Heb mijn handen om haar gezicht gelegd en dat gezwel bestraft en geboden in Jezus Naam dat gezwel te verdwijnen! Toen ik mijn handen weghaalden was haar gezicht normaal en de pijn weg, prijs de Heer! Ze kon weer aan het werk met een blij gezicht! Later die middag kwam ze ons wat lekkers brengen, zij en wij waren dus heel blij om wat de Heer weer gedaan heeft!

Dus weer allemaal heel fijne dingen, God is zooooo goed! AMEN!

Volgende keer gaan we weer eens achter het Brionplein staan!

76 jarige vrouw neemt Jezus aan tijdens koffie in de supermarkt

Ging met mijn vrouw boodschappen doen, bij de Plus in Dubbeldam (Dordrecht)

‘Neem jij maar koffie’, zei ze, ‘kan ik op mijn gemak doen’. Er kwam een oudere vrouw naast me zitten. Ik kon zien dat ze rugklachten had. Mocht voor haar bidden en haar rug werd warm. Daarna nodigde ze Jezus in haar hart! Feest in de hemel!

Ze was van huis uit Rooms-katholiek en gaat regelmatig naar de kerk, heeft een nazorg boekje meegekregen

Verkoopster in jeansshop neemt Jezus aan

Assen.

Stond even met haar te kletsen. Bleek dat ze in mijn woonplaats, Dordrecht, had gewerkt in een winkel in een voormalige kerk.(Waalse kerk op de Voorstraat, Action Sport)

Vond zij maar niks. Zo kwam het gesprek op geloof. Zij had Buddha op haar arm, en een relatie met een vrouw, maar nu Jezus in haar hart. Heb haar e-mail.

Jan Ebel

Jan Ebel stuurde mij het volgende via what’s app:

Een klant van me, waar ik regelmatig kom, had ik verteld dat ik binnenkort naar Rotterdam zou gaan om te Evangeliseren. Deze week was ik er weer en vroeg hij mij hoe het ging. Dat vertelde ik hem. Maar ik vertelde hem ook dat we als aanleiding om een gesprek aan te gaan de mensen vragen of men weet dat 80% van de mensen beenlengteverschil heeft, en dat we dat in Jezus naam laten aangroeien. Als je dat bij mij doet ben ik om zei hij. Ik heb hem laten zitten en in Jezus naam zijn been laten aangroeien. Hij was erg onder de indruk maar het was nog te vroeg om door te pakken. Later spraken we weer en bleek dat hij meerdere kwalen had; cluster hoofdpijnen en rugproblemen. Ik mocht voor hem bidden waarbij ik God vroeg of Hij op een krachtige manier door Hem heen wou werken. Het werd helemaal warm bij Hem vanbinnen en zijn rugpijn verdween. Hij wou Jezus nog niet aannemen ondanks wat er was gebeurd! Het hele huis staat vol met boeda beelden e.d. en hij begon over overeenkomsten tussen godsdiensten en innerlijke rust vinden e.d. heel betoog gehouden wat Jezus doet , ook in zijn leven, mocht niet baten. Ik kon hem nog wel een boekje meegeven van Herman de Boon meegeven voordat hij met vakantie ging. Wordt vervolgd: deze man is nog niet van Jezus (en mij) af.

De zaterdag met jou is weer een stap verder om verder uit te stappen. Just do it!

Ga de volgende keer ook mee en laat je gebruiken voor Gods koninkrijk

Punda, 19-10-2019

Afgelopen zaterdagmiddag zijn we met het Healingstation team naar Willemstad in Punda gaan staan om het goede nieuws te brengen. We hebben een aantal mensen kunnen spreken waarvan een aantal Jezus al aangenomen hadden als Heer en Verlosser. Ook een echtpaar gesproken waarvan de vrouw jarenlang nierdialyse moest ondergaan. Zij werd dat zo zat dat ze op een dag zei dat ze het niet meer wilde en er voor ging bidden. De volgende dag werd er gebeld dat ze naar Nederland kon gaan voor een niertransplantatie. Alles is goed gegaan en ze heeft Jezus aangenomen en haar man ook. Dat is zes jaar geleden gebeurd. Inmiddels is hun zoon ook voorganger in een gemeente. Ze zijn zo blij.

2 mensen hebben Jezus aangenomen. Ook al was het heel erg stil in de stad, zijn we toch tevreden weer huiswaarts gegaan. Aan God alle eer. .