Hamstring blessure

Arie de Paauw:

Sprak vandaag, 23/2/15 een man voor wie ik vorige week op de sportschool gebeden had. Hij had een hamstringblessure blessure en kon niet meer zo lopen als voorheen. Hij was aan het trainen voor de marathon van Rotterdam. Hij is overigens 66 jaar oud. Ik checkte zijn benen en ze kwamen gelijk in de Naam van Jezus.
Nu vertelde hij dat hij afgelopen zaterdag weer helpen heeft en zag op zijn meter dat hij een kilometer per uur harder liep dan normaal!

 Kracht Evangelisatie Evangelisatie in Barendrecht

Jan van Doodewaard‎:

Zaterdag 21 feb 2015 zijn we met 11 personen de straat opgegaan. Er waren 13 mensen die het zondaarsgebed na baden. Ze kregen een boekje ‘God houdt van U’ en een folder ‘Je bent speciaal’ mee. Daarnaast ontvingen ze voor de volgende dag een uitnodiging voor Geloofs-Opbouwend Onderwijs op grond van het Woord van God in de gemeente Gods Genade. Contactgegevens van geredde zielen worden alleen met hun toestemming genoteerd.
De mensen die we tegen kwamen, waren niet echt open. Ondanks dit laatste werkte Jezus mee met redding, genezing, innerlijk herstel en vervulling met de Heilige Geest!
We hadden ons weer verdeeld in 3 groepen, die op 3 verschillende locaties het Evangelie van Jezus Christus brachten.
De eerste groep bad voor een vrouw met een speciale gehoorafwijking. Na gebed kon ze beter horen. Prijs de Naam van Jezus! Van een aantal mensen werden hun benen verlengd. In deze groep namen 5 mensen Jezus aan.
In de tweede groep vroegen twee niet christelijk opgevoede meisjes Jezus in hun hart. Ze waren na het gebed erg blij. Er werd ook voor een atheïst gebeden. Hij was zichtbaar aangeraakt. Een andere man had veel pijn in zijn bil. Na het zondaarsgebed was de pijn verdwenen en werd hij ook nog vervuld met de Heilige Geest! God is goed! Verder werd er gebeden met mensen, die rugpijn hadden en voor een vrouw met nekhernia. Er kwamen in deze groep 3 mensen tot Jezus.

De derde groep bracht ook 5 mensen tot Jezus. Ook hier werden benen verlengd en voor een vrouw met een pijnlijke knie gebeden. De pijn was na het gebed in ieder geval verminderd. We raadden haar aan om langs de andere wachtposten te gaan en daar nogmaals voor gebed te vragen. Een jonge man kwam tot Jezus, terwijl z’n vrienden invloed probeerden uit te oefenen. Een andere persoon uit deze groep schermde zijn vrienden af in de Naam van Jezus. Zijn vrienden liepen daarop verder en zo werd een ziel voor het Koninkrijk van God gewonnen. Samenwerken in het leger van God is dus erg belangrijk. Zo werkten in deze groep ook twee zusters samen. Het was een lust om te zien. Er kwam bij hun een jonge man tot Jezus, die wel geloofde, maar Jezus Christus niet kende als de deur tot het Koninkrijk van God. Tijdens het gebed werd hij zichtbaar aangeraakt. Ook een jong meisje gaf haar hart aan Jezus. Ze had haar hart net aan Jezus gegeven, toen haar moeder uit een winkel ten tonele verscheen. Dat voorspelde niet veel goeds. Een ziel was net op tijd voor de poorten van de hel weggesleept!
We dienen een machtige God en Vader, die door Jezus en zijn Heilige Geest met ons medewerken.
Ook de volgende maand zijn er op 14 en 21 maart weer 2 Evangelisatie acties te Barendrecht. We zien er weer naar uit om zielen voor Jezus binnen het Koninkrijk van God te brengen!

IMG_0694

IMG_0695